2015 - Hein Elferink - Fragment uit Witteveen Magazine nr.2 2015

Expositie met Célio Braga en Sandra Kruisbrink

[.....] De laatste jaren werkt Francis Konings aan twee reeksen potloodtekeningen met verschillende thema’s. Gefascineerd door foto’s van door bombardementen verwoeste steden, onderzocht Konings de mogelijkheid om dat gegeven in tekeningen te verwerken. Daaruit volgde een reeks die steden en fragmenten van steden in vogelperspectief toont.
Ze kiest er daarbij niet voor om het drama met de rookwolken van de bombardementen te laten zien, maar maakt de beelden juist nog indrukwekkender door de stad te tonen nadat het vuur is gedoofd en het geluid is verstomd.
[.....] De tweede reeks heeft een tuin als onderwerp, een verwilderde tuin om precies te zijn. een plek waar de natuur zijn gang is gegaan, een plek waar het onderhoud is gestaakt. Het perspectief is hier anders: er is als het ware van bovenaf op de aarde ingezoomd. In trefzekere lijnen laat Konings zeer nauwkeurig gras, onkruid en bloemen zien. Een door de natuur zelf geordende kluwen van planten en grassen is het resultaat.
De tekeningen nodigen uit elk spoor in dit doolhof met je ogen te volgen. Uit deze wirwar van lijnen spreekt een grote harmonie. een harmonie die ontstaat door het loslaten van de wens te reguleren en te ordenen.
Voor beide reeksen onder de noemers steden en velden, geldt dat de werkwijze variabelis. Konings tekent afwisselend in lijnen of tonen en in een sober palet, maar meestal in grijstinten van kleurpotloden of grafiet. [.....]