2016 - Wim van der Beek - Meppeler Courant

Expositie met Karoline Bröckel

[.....] Francis Konings had tot voor kort een sterke voorkeur voor zwartwit tekeningen. In de galerie van Hein Elferink zijn nu voor het eerst ook recente acrylschilderijen te zien. Daarin blijft de sterke band met haar potloodtekeningen overigens bestaan. De fascinatie voor het samenspel van vorm en restvom, die tot nu toe richtinggevend was in haar tekeningen,blijft overeind in de schilderijen, maar wordt niet één op één overgenomen vanuit de tekeningen. De geëxposeerde potloodtekeningen zijn gebaseerd op vegetatievormen en groeistructuren die Konings in Nederland en Spanje ontdekte. Het wit van de beelddrager (dat zijn de oningevulde delen van het papier) neemt evenzeer een vorm aan als het deel dat met potlood is ingevuld. Vorm en contrastvorm dragen in gelijke mate bij aan de beeldvorming van de vegetatievormen.

De acrylschilderijen zijn weliswaar gebaseerd op dezelfde vegetatiestructuren, maar de manier waarop die op doek zijn vastgelegd, toont aan dat een ander medium ook andere uitkomsten oplevert. Tegen een zachtroze fond komen vegetatievormen tot leven waarvan de kleurverschillen dieptewerking veroorzaken of afstand en nabijheid suggereren. De gebruikte acrylverf is sterk verdund waardoor de schilderijen aquarelachtige effecten krijgen. De composities en vormentaal behouden de signatuur van Konings. Daardoor vormen de schilderijen een interessante nieuwe stap in een ontwikkeling die langs de weg van de geleidelijkheid verloopt: logisch, onontkoombaar, complementair en evolutionair, maar niet vooraf te voorspellen.